DISCLAIMER.
 
Gebruik van enige informatie verkregen door middel van deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. SweetDesign.nl  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. SweetDesign.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

SweetDesign.nl vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van deze site en SweetDesign.nl  geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren ervan.
Tevens is SweetDesign.nl  niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van deze site die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is SweetDesign.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

SweetDesign.nl  mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beĆ«indigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beĆ«indiging.
 
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. SweetDesign.nl  behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar sweetdesign@ziggo.nl

Wanneer u ons uw naam- en emailadres doorgeeft voor het ontvangen van informatie, dan zullen wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de door u gewenste informatie aan u te doen toekomen en zullen zeker niet voor andere doelen worden gebruikt en zeker nooit aan derden worden doorgegeven.
Aan het einde van de gedane diensten worden deze zelfs vernietigd.

Deze site is en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De website redactie van SweetDesign.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Aan gegevens, die op deze site worden weergegeven, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Behoudens deze disclaimer, is de redactie van SweetDesign.nl  niet verantwoordelijk voor aan de webpagina's gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. De redactie van SweetDesign.nl vrijwaart zich van alle juridische consequenties. SweetDesign.nl  is op geen enkele voorwaarde verantwoordelijk voor de bron van toegezonden of geleverde foto's of bestanden.
 
Opgemaakt op 2 januari 2023
 
 

Afbeelding invoegen